Партнърс Инженеринг ЕООД

"Партнърс Инженеринг" ЕООД

"Пaртнърс Инженеринг" ЕООД е основана през 2009 г. и се стреми да провежда адекватна на променящите се външни и вътрешни условия политика, насочена към:

 • Непрекъснато разширяване контактите и бизнес-отношенията с клиенти, потребители и партньори в национален и международен мащаб, за постигане на съществено присъствие в областта на електроенергийните проекти и обекти;
 • Постигане на равномерен икономически растеж, чрез увеличаване обема и качественото разнообразие на предлаганите от нас продукти;
 • Прилагане на система за непрекъснато оптимизиране на организационната инфраструктура;
 • Ефективно управление на всички процеси;
 • Недопускане на предпоставки за рекламации и възражения от клиенти,свързани с дейността ни;
 • Осигуряване и поддържане високо ниво на квалификация на всички служители и сътрудници;
 • Даване възможност за пълноценна реализация на всеки служител в рамките на неговата компетентност и правомощия;
 • Поддържане атмосфера на доверие и лоялност в целия колектив.
 •  

   

  "Партнърс Инженеринг" ЕООД е партньор за България на следните компании:

   

  Rockwell Automation Inc - RcSI системен интегратор

   

  www.rockwellautomation.com

   

  RA on-line каталог

   

  Stroina Transmissions d.o.o. - търговски представител

   

  моторни задвижвания, редуктори и трансмисии

   

  www.stroina.com

   

  Stroina on-line каталог

 

Фирмено представяне (4 Mb)

 

Фирмено представяне (1 Mb)

2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.