Партнърс Инженеринг EООД

РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР И ВНЕДРЯВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ

    "Пaртнърс Инженеринг" EООД предлага следната развойна дейност:

   • Разработка на софтуер за управление и визуализация и позициониране на подемно-транспортни съоръжения
   • Разработка на софтуер за управление и визуализация на системи за контрол и безопасност
   • Разработка на софтуер за информационно-измервателни системи
   • Софтуер за управление на непрекъсваеми транспортни процеси
    • "Пaртнърс Инженеринг" EООД разработва и изгражда автоматизирани системи за управление:

    • Автоматизирани системи за оптимизация на процесите в складови стопанства ( за насипни, колетни и пакетни товари )
    • КИП и А
    • Системи за визуализация и събиране на данни в индустрията
    • Хидравлика и пневматика
    • Системи за охрана и наблюдение
    • Пожароизвестяване и пожарогасене
    • Инженеринг:

    • Анализ
    • Експертна оценка
    • Предпроектни проучвания
    • Проектиране
    • Изграждане
    • SCADA – системи за управление на възли и агрегати
    • Изпитания ( функционални )
    • Въвеждане в експлоатация
    • Поддръжка
    • Търговска дейност:

    • Изработване и внедряване на системи за визуализация и събиране на данни в индустрията
    • Закупуване и доставка на модули, съоръжения и агрегати на нестандартно оборудване
    • Консултации, експертна техническа помощ
    • Монтажна дейност:

    • Изработване и внедряване на системи за визуализация и събиране на данни в индустрията
    • Изработване и внедряване на управление и контрол на базата на индустриални контролери на водещи производители като Rockwell Automation, Siemens, Schneider Electric.
2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.