Партнърс Инженеринг EООД

"Пaртнърс Инженеринг" EООД извършва:

Проектиране, изграждане, модернизация и преустройство, документация за узаконяване, сервиз и поддръжка на:

 • Кранове:
  • - Мостови кранове ( bridge crane )
    - Козлови кранове ( gantry crane )
     - Конзолни кранове ( jib crane )
      - Специализирани кранове и повдигателни съоръжения
    • Асансьори:
      • - Пътнически
        - Товарни

        • Подемни и ходови компоненти:
          • - Съоръжения за транспорт при непрекъснати процеси, транспортьори
            - Ел.телфери, подемни лебедки, кранови колички и компоненти
             - Ходови възли, релсови пътища и метални носещи конструкции

              като обхваща цялата гама от услуги:

              • Анализ
              • Определяне на остатъчен ресурс
              • Експертна оценка
              • Предпроектни проучвания
              • Проектиране
              • Изграждане
              • Изпитания ( функционални )
              • Документация за узаконяване
              • Въвеждане в експлоатация
              • Поддръжка и сервиз
2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.