Партнърс Инженеринг EООД

АСАНСЬОРИ

    "Пaртнърс Инженеринг" EООД предлага:

      - Пътнически асансьори
       - Товарни асансьори

        • Задвижване:
          • - класическо управление на задвижването чрез дву-скоростни двигатели
            - плавно управление на задвижването чрез честотни регулатори
             - хидравлично задвижване с актуални системи за управление

              • Управление:
                • - управление с логически контролери ( PLC ) и дисплеи с индикация
                  - дистанционен мониторинг и алармени съобщения чрез SMS

                   • Вериги за безопасност:
                    • - контрол на теглото на товара и на скоростта на придвижване
                      - контрол на носещите въжета: следене за отпуснато / скъсано въже
                       - клинов предпазен механизъм на кабината за непредизвикани движения ( нарушаване на статуса на кабината )
                        - аварийна и контролна гласова връзка със сервизен екип ( информационна система )
2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.