Партнърс Инженеринг EООД

РЕФЕРЕНЦИИ

РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР

   • АЕЦ ”Козлодуй”

    • ** Модернизиране на система за контрол на контейнерните параметри на шлеп-контейнеровоз „Наутилус”
     ** Проектиране, доставка и монтаж за изграждане на система за автоматичен периодичен газов контрол към ЦИИСРК-01 и дистанционна управление на електро магнитни вентили
     ** Инженерингов проект за замяна на Система за защита и блокировки в ХОГ.
    • „Слънчеви лъчи България “ ЕАД

     • ** Разработване и инсталиране на потребителски софтуер към автоматизираната система за контрол и управление за помощно стопанство на Инсталация за производство на биодизел
2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.