Партнърс Инженеринг EООД

"Пaртнърс Инженеринг" EООД предлага цялостен инженеринг на:

   Подемно-транспортни съоръжения – кранове, асансьори, елеватори

   Механизирани съоръжения в енергетиката, циментовата и химическата промишленост

   Възобновяеми енергийни източници ( ВЕИ ) – фотоволтаични централи:

   • Анализ
   • Определяне на остатъчен ресурс
   • Експертна оценка
   • Предпроектни проучвания
   • Проектиране
   • Изграждане
   • Изпитания ( функционални )
   • Документация за узаконяване
   • Въвеждане в експлоатация
   • Поддръжка и сервиз
    • Производствена дейност:

    • Механични конструкции
    • Нестандартно оборудване
    • Електрооборудване
    • Ел.табла
     • Монтажна дейност:

     • Подемно-транспортни съоръжения
     • Ходови компоненти и механизми
     • Електрооборудване
     • Електродвигатели
     • Спирачки
      • Развойна дейност и внедряване:

      • Автоматизирани системи за управление на базата на индустриални контролери и честотни регулатори, производство на водещи производители като Rockwell Automation, Siemens и Schneider Electric
      • Автоматизирани системи за оптимизация на процесите в складови стопанства
      • Разработка на софтуер
       • Търговска дейност:

       • Закупуване и доставка на модули, съоръжения и агрегати
       • Консултации, експертна техническа помощ.
2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.