Партнърс Инженеринг EООД

РЕФЕРЕНЦИИ

АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

   • АЕЦ ”Козлодуй”

    • ** Система за видеоконтрол и наблюдение на технологични процеси - Philips
     ** Проект за повишаване надеждността на Дизел-генераторни станции блокове 5 и 6, част АСУТП – Framatom
     ** Технически и работен проект за подмяна на система за пожароизвестяване и пожарогасене – Siemens
     ** Инженерингов проект за Презареждаща машина за ОЯГ в ХОГ
     ** Проект по програма ФАР "Тестване на прототипи на КИП и А и ел. оборудване“, свързано с безопасността при аварийни условия
     ** Инженерингов проект за замяна на Система за защита и блокировки в ХОГ
     ** Участие в проект за индикация на параметри за безопасност ( ИПБ )
     ** Участие в “Разработване на конструкторско-техническа документация на комплекс от технически средства за управляващи системи за безопасност”
     ** Модернизиране на система за контрол на контейнерните параметри на шлеп-контейнеровоз „Наутилус”
     ** Изграждане на система за автоматичен периодичен газов контрол към ЦИИСРК-01
     ** SGS – Сейфгард система в хранилищата сух и мокър ХОГ
     • ДП „Радиоактивни отпадъци”

      • ** Участие в изготвянето на Технически проект, част Технологична за "Проектиране на полупромишлена инсталация за изгаряне на РАО”
      • „Слънчеви лъчи България “ ЕАД

       • ** Изработване на работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за контрол и управление за помощно стопанство на Инсталация за производство на биодизел
       • Автомагистрала „Люлин”

        • ** Видеонаблюдение (CCTV); пожароизвестяване и контрол съдържанието на СО и NOx ( FAS ); Кабелно ел.захранване с МКТП 20/0,4 kV ( ECPS ) и крепежна система за тунелно осветление ( LFS )
2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.