Партнърс Инженеринг EООД

ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ

    "Пaртнърс Инженеринг" EООД предлага:

    • Доставка и внедряване на продуктите на Stroina Transmissions d.o.o - Slovenia: моторни задвижвания, редуктори и трансмисии
    • Закупуване и доставка на модули, съоръжения и агрегати
    • Консултации и експертна техническа помощ
2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.