Партнърс Инженеринг EООД

РЕФЕРЕНЦИИ

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ( ВЕИ )

     Фотоволтаична енергия

    • Societe Endustriele de L’Atlantique – фотоволтаична централа Срем

     • ** Изработване на технически и работен проект за изграждане
     • ФвЕЦ Долни Дъбник 100кW

      • ** Изработване на работен проект и изграждане
      • ФвЕЦ Рупите 420кW

       • ** Разработване на идеен проект за изграждане

          Хидроенергетика

         • “Аква-Вак ООД” - ВЕЦ Гарваница

          • ** Разработване на конструктивна и техническа документация, изграждане на водни филтри Коанда
          • “ВЕЦ Ивайловград

           • ** Поправка на Първа хидро-група на водната турбина
           • “ВЕЦ Първомайци”

            • ** Предпроектно проучване, хидроложки доклад и идеен проект

               Енергия от биомаса

              • “Слънчеви лъчи България” ЕАД

               • ** Внедряване на автоматизирана система за управление в инсталация за производство на биодизел и технологични резервоари и суровини
2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.