Партнърс Инженеринг EООД

Дружеството е с внедрена Система за управление в съответствие с EN ISO 9001:2008 със сертификат, издаден от BUREAU VERITAS CETRIFICATION.

2015 "Партнърс Инженеринг" EООД. Всички права запазени.