Партнърс Инженеринг EООД

"Пaртнърс Инженеринг" EООД

  има референции както от структуро-определящи и стратегически обекти, така и от граждански и малки производствени обекти:
  • АЕЦ Козлодуй
  • ДП „Радиоактивни отпадъци”
  • ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД
  • Мини „Марица - Изток”
  • НЕК ЕАД
  • НЕК ЕАД Предприятие „Язовири и каскади”
  • Стомана Индъстри АД
  • Граждански обекти
2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.