Партнърс Инженеринг EООД

РЕФЕРЕНЦИИ

AНАЛИЗИ И ПРОЕКТИРАНЕ

   • АЕЦ ”Козлодуй”

    • ** Методология за оценка на остатъчен ресурс на ел.оборудване, блокове 1-4 – Siemens
     ** Разработване на технологичен регламент на ХОГ
     ** Техническа обосновка на безопасността на блокове 5 и 6 част радиационен контрол и радиационна защита
     ** Участие в “Разработване на конструкторско-техническа документация на комплекс от технически средства за управляващи системи за безопасност”
     ** Участие в разработката на “Оценка на остатъчния ресурс на съоръжения за транспорт на ОЯГ в ХОГ
     ** Монтаж на сборки, блокове 5 и 6: Работен проект, част Техническа обосновка на безопасността
     ** Изготвяне на Техническа обосновка на безопасността за крайни изключватели
    • АЕЦ ”Белене”

     • ** Участие в експертната консултантска група по оценка на Технически проект
     • Изследователски реактор ИРТ-2000 при ИЯИЯЕ – БАН

      • ** Отчет за анализ на безопасността ( ОАБ ) на детайлния план за частичен демонтаж на изследователския реактор ИРТ 2000 при реконструкцията му в реактор с ниска мощност
      • „ОНЕТ Технолъджис България” ЕООД

       • ** Проект за лицензиране изграждането на „Национално хранилище за ниско- и средно активни РАО, продукт от експлоатацията на АЕЦ "Черна вода”, Салини, Румъния.
         -- Технически проект и подготовка на тръжна документация
        • Агенция за ядрено регулиране

         • ** Участие като ключов експерт в проект по програма ФАР „Усъвършенстване на регулаторната инфраструктура в областта на превоза на радиоактивни материали”
         • НЕК-ЕАД , сграда на Предприятие язовири и каскади

          • ** Експертна техническа оценка на два броя асансьорни уредби – пътническа и товаро-пътническа
          • “Аква-Вак ООД” - ВЕЦ Гарваница

           • ** Техническо задание за извършване на дейности по изготвяне на конструктивна и технологична документация, производство, доставка и монтаж на воден филтър тип "Коанда“
2015 "Партнърс Инженеринг" ЕООД. Всички права запазени.